izbis

Odsek za bolesti bilja

Laboratorija za fitopatologiju
Laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena i sadnog materijala
Laboratorija za nematologiju

Odsek za štetočine bilja

Laboratorija za primenjenu entomologiju
Laboratorija za molekularnu dijagnostiku


Odsek za herbologiju

Odsek za herbologiju je ovlašćen od strane Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Odsek za fitofarmaciju

Laboratorija za ispitivanje pesticida i veštačkih đubriva je ovlašćena od strane Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Odsek za zoocide i biocide

Laboratorija za zoocide u zaštiti bilja i uskladištenih proizvoda, Laboratorija za biocide

Stolbur phytoplasma Compendium

Kompendijum Stolbur fitoplazme je besplatna baza podataka za poljoprivrednike i druge istraživače koja sadrži informacije o biljkama domaćinima Stolbur fitoplazme među gajenim i samoniklim biljkama, kao i listu vektora insekata i njihov krug domaćina, uključujući i zemlje širom Evrope gde je registrovano prisustvo fitoplazme. Kompendijum je rezultat projekta STOLKit koji finansira Fond za nauku Republike Srbije.

detaljnije

NOVOSTI IZBIS

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Završeno renoviranje staklenika u okviru projekta „Poboljšanje uslova za naučno-istraživački rad i transfer znanja  u Odseku za štetočine bilja“

Završeno renoviranje staklenika u okviru projekta „Poboljšanje uslova za naučno-istraživački rad i transfer znanja u Odseku za štetočine bilja“

03.04.2024

Uz podršku kompanije NIS, u okviru programa društvene odgovornosti „Zajednici zajedno 2023“, završeno je renoviranje staklenika u Odseku za štetočine bilja Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Zemunu. Obnavljanje staklenika direktno će doprineti unapređenju kapaciteta za gajenje biljaka i insekata, kao i postavljanje eksperimenata. S druge strane, renoviran staklenik će otvoriti mogućnost transfera znanja i stručnu praksu za studente i učenike, savladavanje metodologije gajenja biljaka i insekata i izvođenja naučnih eksperimenata iz oblasti biologije, ekologije i sl.

Detaljnije
Početak realizacije projekta „Poboljšanje uslova za naučno-istraživački rad i transfer znanja u Odseku za štetočine bilja“

Početak realizacije projekta „Poboljšanje uslova za naučno-istraživački rad i transfer znanja u Odseku za štetočine bilja“

29.02.2024

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu je započeo sa renoviranjem staklenika Odseka za štetočine bilja u Zemunu. U prvoj fazi teku radovi na demontaži oštećenih stakala, zarđalih i dotrajalih oluka i stolarije, saniranja betonskog bazena, čelične konstrukcije i montaže novih vrata. Projekat se realizuje uz podršku kompanije NIS, u okviru programa društvene odgovornosti „Zajednici zajedno 2023“.

Detaljnije
Podrška kompanije NIS - Program „Zajednici zajedno 2023“

Podrška kompanije NIS - Program „Zajednici zajedno 2023“

23.01.2024

Na Konkursu koji je kompanija NIS sprovela 2023. godine u okviru svog programa društvene odgovornosti „Zajednici zajedno“, Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, odobren je projekat pod nazivom „Poboljšanje uslova za naučno istraživački rad i transfer znanja u Odseku za štetočine bilja“ u vrednosti od 3.072.346,00 dinara. Projektom je predviđeno unapređenje istraživačkih i inovacionih kapaciteta, transfera znanja i obrazovanja u Odseku za štetočine bilja kroz infrastrukturno unapređenje staklenika, Laboratorije za primenjenu entomologiju i Laboratorije za molekularnu dijagnostiku. Programski ciklus „Zajednici zajedno 2023“ usmeren je na kreiranje podsticajnog, savremenog okruženja koje će deci, mladima, nastavnicima, kao i naučnom kadru naše zemlje olakšati proces sticanja znanja, veština i razvijanja sposobnosti i potencijala. Kompanija NIS je program „Zajednici zajedno“ pokrenula 2009. godine sa ciljem osnaživanja ključnih stubova društvenog razvoja. Za 15 godina kontinuirane podrške zajednici, samo u okviru ovog Programa uloženo je više od 1,7 milijardi dinara i realizovano preko 1100 projekata, zahvaljujući kojima su unapređeni uslovi i kapaciteti u oblasti nauke i obrazovanja, javnog zdravlja i socijalne zaštite, kulture i sporta, kao i zaštite životne sredine.

Detaljnije
Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.