Služba zajedničkih poslova

Administrativni i drugi uslužni poslovi za potrebe odseka i Instituta

Služba zajedničkih poslova postoji od osnivanja Instituta i obavlja administrativne i sve druge uslužne poslove za potrebe odseka i Instituta. U okviru ove Službe objedinjene su opšta, pravna, finansijsko-materijalna,i nabavna služba.

Zaposleni u službi zajedničkih poslova:

» Diplomirani pravnik J. Jeremić
+381 62 8808 946, pravnik.izbis@gmail.com

» Gordana Barać, sekretar
+381 62 8808 934

» Milica Durutović šef računovodstva
+381 62 880 89 31, milicaizbis@gmail.com

» Vesna Milojević, blagajnik/računovođa
+381 62 8808 933, vesnaizbis@gmail.com

» Jelena Milanović, računovođa
+381 62 8808 943, jelenaizbis@gmail.com

» Milica Ćorović, tehnički saradnik za bibliotekarske poslove
+381 62 8808 911, biblioteka.izbis@gmail.com