Projekti

 

Projekti Ministаrstvа prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 • TR31018: Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja;
 • TR31037: Integralni sistemi gajenja ratarskih useva: očuvanje biodiverziteta i plodnosti zemljišta;
 • TR31063: Primena novih genotipova i tehnoloških inovacija u cilju unapređenja voćarske i vinogradarske proizvodnje;
 • TR31057: Ispitivanja uticaja mineralne ishrane na rast, razvoj i prinos semena krmnih vrsta, uticaj predžetvenih i postžetvenih tretmana i regulatora rasta na pokazatelje kvaliteta semena, proces dozrevanja i starenja semena;
 • TR31043: Proučavanje biljnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilju razvoja metoda bioracionalne zaštite bilja i proizvodnje bezbedne hrane;
 • III46007: Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izbor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata;
 • III43001: Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena;
 • III46008: Razvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane;
 • III43010: Modifikacije antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa promenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa;
 • OI173026: Molekularna karakterizacija bakterija iz rodova Bacillus i Pseudomonas kao potencijalnih agenasa za biološku kontrolu;

 

Međunarodni projekti

 • SCOPES Joint research projects, projekat finansiran od strane Swiss National Science Foundation, broj IZ73Z0_152414 (2014-2016): Epidemiology and management strategy of stolbur phytoplasma in agroecosystems;
 • Bilateralni projekat naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Italije, broj 680-00-566/2013-09/03 (2013-2015): Epidemiology of Flavescence dorée, an European quarantine grapevine disease: the role of wild reservoir plants and potential insect vectors;
 • Bilateralni projekat za razmenu učesnika na projektima između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, broj 451-03-03159/2012-09/10 (2013-2014): Morphology, population genetics and acoustic communication signals in taxonomy of Hyalesthes obsoletus species group – vectors of stolbur phytoplasma;
 • SCOPES Joint research projects, projekat finansiran od strane Swiss National Science Foundation, број IZ76Z0_147547/1 (2013): Host specialization of aphid parasitoids - valorisation;
 • SCOPES Joint research projects, projekat finansiran od strane Swiss National Science Foundation, број IZ73Z0_1 28174 (2010-2012): Host specialization of aphid parasitoids;
 • SEE-ERA.NET PLUS projekat finansiran u okviru FP7 programa Evropske Unije, broj ERA 51, GERCROSER-OSR-BIODIV (2010-2012): Impact of oilseed rape (OSR) production on functional biodiversity of predators and decomposers - development of management strategies for conservation and improvement in Croatia, Germany and Serbia.
 • Bilateralni program zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima između Republike Srbije i Republike Mađarske (2010-2011): Study of potential vectors of Stolbur phytoplasma in potato and corn;
 • Međuvladin program bilateralne naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske "Pavle Savić" (2010-2011): Grapevine phytoplasma diseases. Evaluation of the risk of the wild reservoir and study of the co-adaptation phytoplasma/insect vector.
 • COST (2009-2013): Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems (FA0807).