Laboratorija za nematologiju


Laboratorija za nematologiju u naučno-istraživačkom radu se bavi proučavanjem: morfologije i taksonomije biljnih i zemljišnih nematoda (posebno fitoparazitnih vrsta), biodiverziteta, ekologije i evolucije, genetike, razvojne i bihejvioralne biologije biljnih i zemljišnih nematoda, komparativne i funkcionalne genomike nematoda, interakcije biljnih i zemljišnih nematoda sa drugim organizmima i biološke kontrole fitoparazitnih nematoda. U prethodnom petogodišnjem periodu (2006-2010) Laboratorija je izvršila analizu 7445 uzoraka zemljišta, bilja, semena i sadnog materijala na prisustvo nematoda u proizvodnji, prometu, inspekcijskim uzorcima, uzorcima dostavljenim od proizvođača i uvoznim i izvoznim pošiljkama.

Laboratorija je u saradnji sa fitosanitarnom (Studenica `06)
i šumarskom inspekcijom (Četinari `08)

učestvovala i u uzorkovanju zemljišta i biljaka. Odgovorno lice Laboratorije je dr Violeta Oro,

ovlašćena za obavljanje zdravstvenog pregleda bilja na prisustvo fitoparazitnih nematoda od strane Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 321-01-00708/1/2007-11 od 16.04.2007. god. Laboratorija je otvorena za saradnju sa domaćim i stranim istraživačima i institucijama. Zahtev za analizu uzoraka na karantinske i ekonomski štetne nematode možete naći ovde.
Korisni linkovi


European Society of Nematologists http://www.esn-online.org/

Society of Nematologists (American) http://www.nematologists.org/

International Federation of Nematology Societies http://www.ifns.org/

European and Mediterranean Plant Protection Organization http://www.eppo.org/Cista sa gljiv. micelijom Dorylaimus sp. G. pallida na korenu Glava ženke Globodera
J2 G. pallida J2 u jajetu Laimaphelenchus rep Laimaphelenchus sp.
Mononchus sp. Pratylenchus sp. SEM nematode Xiphinema sp.