Laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena i sadnog materijala


Vrši kontrolu kvaliteta semena ratarskih i povrtarskih kultura, cveća, šumskaog i ukrasnog bilja.