Laboratorija za fitopatologiju

Laboratorija za fitopatologiju obavlja istraživanja iz oblasti:

 • Mikologije
  - identifikacija fitopatogenih gljiva konvencionalnim i molekularnim metodama
  - prognoza i monitoring najznačajnijih mikoza bilja
  - primena fungicida
  - izvodjenje ogleda za ocenu biološke efikasnosti fungicida
  - izvodjenje demonstracionih ogleda

 • Bakteriologije
  - identifikacija fitopatogenih bakterija konvencionalnim, seroloskim i molekularnim
  metodama
  - prognoza i monitoring najznačajnijih bakterioza bilja
  (Ralstonia solanacearum i Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus)
  - primena baktericida
  - izvodjenje ogleda za ocenu biološke efikasnosti baktericida
  - izvodjenje demonstracionih ogleda

 • Virusologije
  - identifikacija biljnih virusa i virusima sličnih organizama konvencionalnim, serološkim i
  molekularnim metodama